Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Quy
Giới tính Nam
Website https://ngason09.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Nga Sơn
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Trần Công Định, Ma Duc Anh
Đã đưa lên 246 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 392 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 703 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này