Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tài liệu quản lý trường học >

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến

PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS NGA LĨNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Số       /KH       Nga Lĩnh, ngày 22 tháng 1 năm  2010                                                                 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2010            Thực hiện công văn số 06/TĐKT-NGĐ ngày 15/1/2010 của Phòng GD&ĐT Nga Sơn về hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục năm 2010, trường THCS Nga Lĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: I . Mục đích yêu cầu:           Hội nghị điển hình tiên tiến trường THCS Nga Lĩnh năm 2010, nhằm đánh giá kết quả thi đua dạy tốt học tốt của thầy và trò nhà trường trong giai đoạn 2005-2010. Thông qua việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm khơi dậy lòng yêu nghề, tự hào về truyền thống nghề nghiệp của CBGV; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với công việc được giao; làm cho mỗi giáo viên học sinh tích cực, vượt khó đi lên, hưởng ứng phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo. II. Kế hoạch thực hiện: * Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010 trường THCS Nga Lĩnh gồm các thành phần sau:-       Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ TĐKT nhà trường: Trưởng ban-       Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn - P.Chủ tịch HĐ TĐKT nhà trường Phó Trưởng ban-       Uỷ viên là các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn, GV Tổng phụ trách Đội, Kế toán đơn vị.          Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn chỉ đạo các tổ chuyên môn, CBGV nhà trường thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng, chuẩn bị CSVC, đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động.* Đối với học sinh: Lồng ghép với buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010); Sơ kết đợt thi đua thứ 2 (từ 21/11/2009-3/2/2010) tập trung vào việc đánh giá kết quả hưởng ứng phong trào thi đua và tuyên dương học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập. Thời gian tổ chức: Thứ hai, 01/2/2010. * Đối với CB-GV: a) Từ 18-23/1 : Phổ biến, quán triệt chủ trương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong tập thể CBGV, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gồm các công việc cụ thể sau: - Họp lãnh đạo nhà trường với thành phần gồm chi uỷ chi bộ, Gan giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn để phổ biến chủ trương, thống nhất kế hoạch triển khai, phân công cá nhân phụ trách.        - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. - Họp CBGV theo từng tổ chuyên môn để triển khai kế hoạch thực hiện. Giới thiệu gương cá nhân điển hình tiên tiến (mỗi tổ chọn 2 đại biểu).b) Từ 25/1- 6/2- Chuẩn bị các báo cáo trình bày trước Hội nghị của tập thể và báo cáo tham luận của cá nhân. - Duyệt và hoàn thiện báo cáo. - Hoàn thành các công việc trù bị cho Hội nghị; chuẩn bị hội trường, mời đại biểu, kinh phí chi khen thưởng và kinh phí tổ chức hội nghị. c) Từ 22/2 - 27/2/2010: Tổ chức hội nghị với thành phần gồm toàn thể CBGV của nhà trường. Đại biểu mời gồm Đại diện Phòng GD&ĐT, Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Đại diện Ban Thường trực Hội CMHS trường.III. Phân công trách nhiệm thực hiện: - Đ/c Hiệu trưởng - chủ tịch HĐ TĐKT nhà trường chịu trách nhiệm: + Triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. + Xây dựng về chỉ đạo kế hoạch thực hiện. + Phối hợp với Hội CMHS và các đoàn thể có liên quan trong việc lao động nguồn kinh phí khen thưởng, kinh phí tổ chức hội nghị.- Đ/c Chủ tịch CĐ - phó CT thường trực HĐTĐKT có trách nhiệm: + Dự thảo (và trình bày trước hội nghị). Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010; nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2010 - 2015 của đơn vị. + Chỉ đạo các tổ chuyên môn trong việc giới thiệu điển hình tiên tiến ở tổ. - Tổ trưởng các tổ chuyên môn: + Chỉ đạo việc biểu dương kết quả thi đua của cá nhân trong tổ trong giai đoạn 2005-2010, ghép với việc sơ kết công tác học kỳ I, giới thiệu điển hình tiên tiến của tổ  (mỗi tổ 2 đại biểu). + Chỉ đạo, hướng dẫn đại biểu điển hình tiên tiến của tổ viết tham luận của cá nhân sẽ trình bày trước Hội nghị. + Riêng tổ Khoa học xã hội chỉ đạo nhóm giáo viên môn Ngữ Văn viết bài về gương điển hình tiên tiến trong phạm vi trường để gửi đăng chuyên san Giáo dục Thanh Hoá          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trường THCS Nga Lĩnh năm 2010; Đề nghị CBGV có liên quan nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời trao đổi  để cùng giải quyết.                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG             Nơi gửi:                                                                 Trịnh Hữu Lý                   - Phòng GD&ĐT (để BC)- Thành viên BCĐ (để TH) - Hội CMHS (để phối hợp)- Lưu VP                                                                                             

 


Nhắn tin cho tác giả
Trịnh Hữu Lý @ 20:17 26/02/2010
Số lượt xem: 875
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến