Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hữu Lý (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:00' 09-11-2016
Dung lượng: 221.5 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD ĐT NGA SƠN
Hội đồng thi: THCS Nga Lĩnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG
Khoá thi ngày 10 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trường THCS Nga Lĩnh
Thành phần: Hội đồng thi nghề phổ thông
Ông: Trịnh Hữu Lý Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng
Ông: Phạm Văn Lưu Chức vụ: Thư kí
NỘI DUNG:
* Ngày 09 tháng 11 năm 2016:
- 8 giờ 00 phút: Lãnh đạo hội đồng thi nghề phổ thông họp phiên đầu tiên
+ Chủ tịch hội đồng coi thi đọc quyết định thành lập hội đồng thi nghề tại trường THCS Nga Lĩnh
+ Chủ tịch hội đồng thi phân công công việc cho thành viên trong ban lãnh đạo hội đồng.
+ Lãnh đạo hội đồng thi nghe Phó Chủ tịch sở tại báo cáo tình hình chuẩn bị của nhà trường cho việc thi.
+ Niêm yết phòng thi
+ Bóc đề thi thực hành, phổ biến cho trường sở tại chuẩn bị CSVC.
- 14 giờ 00 phút: Họp hội đồng thi nghề phổ thông lần 1:
+ Chủ tịch hội đồng coi thi đọc quyết định thành lập hội đồng thi nghề tại trường THCS Nga Lĩnh.
+ Phân công kiểm tra hồ sơ thi, kiểm tra CSVC, các yêu cầu phục vụ cho kì thi.
+ Phân công kiểm tra hồ sơ thi

TT
Phòng
Giáo viên kiểm tra

1
01


2
02


3
03


4
04+ Phân công kiểm tra CSVC......................................................................
- 15 giờ 30 phút: Họp hội đồng coi thi lần 2
+ Nghe các bộ phận báo cáo việc kiểm tra về hồ sơ, cơ sở vật chất.
Hồ sơ đầy đủ, cơ bản chính xác, ......... thí sinh đủ điều kiện dự thi.
Cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo choỳ thi.
+ Chủ tịch hướng dẫn các văn bản về kỳ thi, học tập quy chế thi.
- 16 giờ 30 phút:
+ Chủ tịch gặp gỡ thí sinh, phổ biến nội quy, quy chế thi.
* Ngày 10 tháng 11 năm 2016:
Buổi sáng:
- 8 giờ 30 phút tập trung hội đồng
+ Chủ tịch quán triệt lại quy chế thi trước hội đồng giám thị
+ Phân công coi thi lí thuyết:

TT
Phòng
GT 1
GT 2
GT 3

1
Số 01
2
Số 02
3
Số 03
4
Số 04

+ Hướng dẫn đánh số báo danh09 giờ 00 phút tập trung thí sinh – vào phòng thi
09 giờ 30 phút bóc đề thi lý thuyết.
09 giờ 50 phút chép đề trên phòng thi.
10 giờ đến 10 giờ 45 phút học sinh làm bài thi
10 giờ 45 phút đến 11 giờ thu bài thi
+ Tổng số thí sinh đăng kí dự thi:
+ Tổng số thí sinh dự thi: Tổng số thí sinh vắng:
+ Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:
+ Hôi đồng ban giao toàn bộ bài thi cho Chủ tịch quản lý.
+ Hôi đồng coi thi họp đánh giá việc coi thi:
Tình hình thi: an toàn, nghiêm túc, cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế.

Danh sách các thành viên hội đồng coi thi:

TT
Họ và tên
Nhiệm vụ trong hội đồng thi
Chữ ký

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

THƯ KÍ
PHÓ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH


Buổi chiều: Chấm thi lý thuyết:
- 13 h 30 phút:
Lãnh đạo hội đồng làm phách bài thi.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên chấm thi.
* Ngày 11 tháng 11 năm 2016
Buổi sáng:
Hội đồng làm việc từ 7 h 30 phút
Chủ tịch hội đồng phân công và hướng dẫn tổ chức thi thực hành.
Các giáo viên hướng dẫn học sinh thi thực hành.
Buổi chiều:
- 14 giờ 00 phút:
Hội đồng tiến hành vào điểm, xếp loại và hoàn thiện
 
Gửi ý kiến