Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

De+DA thi GVG truong mon Hoa hoc 13-14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hữu Lý (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:07' 05-12-2013
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN
TRƯỜNG THCS NGA TRUNG


KỲ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2013-2014
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 26 tháng 10 năm 2013
(Đề thi này gồm 01 trang)

Câu 1: (5,75đ)
a. Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
Fe → FeCl3 → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3O4 → FeSO4
b. Có 3 gói hỗn hợp rắn: (Na2CO3, KCl); (MgCl2, KNO3) và (MgSO4, BaCl2). Chỉ được dùng nước và các ống nghiệm không được dùng bất kỳ hóa chất và dụng cụ nào khác hãy nhận biết 3 gói bột trên, viết phương trình hóa học xảy ra.
c. Nêu hiện tượng và giải thích cho các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
Thí nghiệm 2: Cho 1 đinh Fe vào dung dịch CuSO4
Thí nghiệm 3: Cho mảnh Cu vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó đem đun nóng.
Câu 2: (3đ)
a.Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Cu, Mg ở dạng bột hãy dùng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp, viết các phương trình hóa học
b.Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5 gam kết tủa. tính tỷ khối hỗn hợp X so với H2
Câu 3: (3đ)
a. Từ các guyên liệu ban đầu là muối ăn, đá vôi, đồng sunfat hãy viết các phương trình hóa học điều chế kim loại Na, Ca, Cu
b. Bằng những biện pháp nào để tăng hiệu suất quá trình nung vôi. Giải thích
c. Nếu hàm lượng của một kim loại trong muối cacbonat là 40% thì hàm lượng của nó trong muối photphat là bao nhiêu? Tăng hay giảm? điều đó đúng mọi kim loại hay không? Giải thích?
Câu 4: (4đ)
a. Cho 5 gam hỗn hợp Fe và Cu (chứa 40% Fe) vào một lượng dung dịch HNO3 1M, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một phần chất rắn nặng 3,32 gam dung dịch B và khí NO. Tính lượng muối tạo thành trong dung dịch B.
b. Một hợp chất A chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O, biết % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất là: %C ≈ 52,2%; %H ≈ 13,04%, %O = 34,76%. Cứ 2 lít hơi A ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm khối lượng ≈ 4,0172 gam. Tìm công thức đơn giản của hợp chất A.
Câu 5: (4,25đ)
Trong bình A có chứa 150 gam dung dịch BaBr2 19,8%, thêm vào bình 23,7 gam K2SO3 đồng thời khuấy đều. Sau đó, sục từ từ 2,24 lít SO2 (đktc) vào bình A. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa B và dung dịch C. Tính:
1. Khối lượng của B.
2. Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch C.
(Cho: C =12, H=1; O =16; Fe =56; N = 14; Ca= 40; P = 31; Si = 28, Cl = 35,5; K = 39, S = 32;Br = 80)

----------------------------------Hết-----------------------------
Thí sinh được sử dụng máy tính thông thường (không có bộ nhớ trong) theo quy định. Không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào kể cả bảng hệ thồng tuần hoàn và bảng tính tan.
PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN
TRƯỜNG THCS NGA TRUNG


KỲ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2013-2014
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi 26 tháng 10 năm 2013

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (5,75đ)
a. - Viết được sơ đồ cho 0,25đ
- Viết đúng mỗi PTHH cho 0,25đ
b. Trích mẫu thử rồi cho vào nước mẫu có kết tủa là: (MgSO4, BaCl2). PTHH………. 0,5đ
Lọc thu dd MgCl2 sau phản ứng cho vào 2 mẫu thử còn lại xuất hiện kết tủa là: (Na2CO3, KCl) PTHH…….0,5đ; còn lại là (MgCl2, KNO3) …..0,5đ
c. Thí nghiệm 1: Ban đầu xuất hiện
 
Gửi ý kiến