Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Hồ sơ quản lý > (15 thư mục)


Word-logo-small

BIÊN BẢN THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Ngày gửi: 2016-11-09 08:00:25

Pdf-small

Sơ kết tháng 10 - Kế hoạch th...

Ngày gửi: 2014-11-06 05:43:59

Pdf-small

Sơ kết tháng 9 - Kế hoạch thá...

Ngày gửi: 2014-11-06 05:43:15

Pdf-small

Sơ kết tháng 8- Kế hoạch thán...

Ngày gửi: 2014-11-06 05:42:29


Word-logo-small

Huong dan su dung tinh tien dien

Ngày gửi: 2012-02-26 16:26:22

Xls-small

Tinh tien dien tieu thu cua h...

Ngày gửi: 2012-02-26 16:25:32

Xls-small

Chương trình Quản lý, danh gi...

Ngày gửi: 2012-02-12 15:28:43

Pdf-small

Huong dan su dung phan mem da...

Ngày gửi: 2012-02-07 22:25:21


Chi bộ (16 bài)
Word-logo-small

BC ket qua phan loai dang vie...

Ngày gửi: 2013-12-19 08:17:19

Word-logo-small

Phieu danh gia Dang vien 2013

Ngày gửi: 2013-12-19 08:16:37

Word-logo-small

Kiem diem dang vien ca nhan 2013

Ngày gửi: 2013-12-19 08:15:49

Word-logo-small

Kiem diem Chi uy 2013

Ngày gửi: 2013-12-19 08:15:15


Hội CTĐ (0 bài)

Word-logo-small

KH sử dụng kinh phí năm 2011

Ngày gửi: 2011-08-20 05:04:56

Word-logo-small

Biên bản bàn giao Hiệu trưởng

Ngày gửi: 2011-08-20 05:01:20

Word-logo-small

Quy định nền nếp hoạt động CM

Ngày gửi: 2011-08-20 04:57:55

Word-logo-small

Mẫu giấy giới thiệu chuyển tr...

Ngày gửi: 2011-07-28 10:16:26


Quyết định (11 bài)
Pdf-small

QD Ban To chuc thi GVG truong...

Ngày gửi: 2011-11-23 05:09:56

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho GV(...

Ngày gửi: 2010-12-07 06:39:02

Word-logo-small

QD 1270-1971 thành lập trường C2

Ngày gửi: 2010-11-26 22:30:57

Word-logo-small

QD 1456-1967 thành lập trường...

Ngày gửi: 2010-11-26 22:30:01


Word-logo-small

DS Ban TT Hội CMHS 10-11

Ngày gửi: 2010-09-17 01:47:11

Word-logo-small

BC định kỳ về công tác CN Lớp...

Ngày gửi: 2010-09-17 01:46:16

Word-logo-small

Hướng dẫn họp PHHS đầu năm 10-11

Ngày gửi: 2010-09-11 05:07:50


Kỷ luật (4 bài)
Word-logo-small

Thông tư 08 về khen thưởn, kỷ...

Ngày gửi: 2010-12-07 06:36:05

Word-logo-small

Vài tư liệu thơ

Ngày gửi: 2010-03-28 11:27:17

Word-logo-small

Bình thơ

Ngày gửi: 2010-03-07 22:11:23

Word-logo-small

Tài liệu ôn tập ngữ văn 9

Ngày gửi: 2010-02-22 22:13:19


Word-logo-small

QD khen thuong GV,HS

Ngày gửi: 2010-11-16 11:00:04

Word-logo-small

DS HS gioi huyen, tinh

Ngày gửi: 2010-11-16 10:59:11


Pdf-small

TK Pho cap GD THCS 2001-2010

Ngày gửi: 2010-12-27 21:32:18

Pdf-small

QĐ thành lập Ban chỉ đạo PCGD...

Ngày gửi: 2010-12-27 21:31:14


Word-logo-small

DSHS tốt nghiệp THCS 2010

Ngày gửi: 2011-07-01 15:20:53

Word-logo-small

DSHS tốt nghiệp THCS 2009

Ngày gửi: 2011-07-01 15:19:58

Word-logo-small

DSHS tốt nghiệp THCS 2008

Ngày gửi: 2011-07-01 15:19:04

Word-logo-small

DSHS Tốt nghiệp THCS 2007

Ngày gửi: 2011-07-01 15:18:14


Tuyển sinh (0 bài)

Word-logo-small

Đề_Đáp án thi HSG môn GDCD Lớ...

Ngày gửi: 2015-03-26 21:14:26

Word-logo-small

Đề_Đáp án thi HSG môn GDCD Lớ...

Ngày gửi: 2015-03-26 21:14:03

Word-logo-small

Đề_Đáp án thi HSG môn GDCD Lớ...

Ngày gửi: 2015-03-26 21:13:32

Word-logo-small

Đề_Đáp án thi HSG môn GDCD Lớ...

Ngày gửi: 2015-03-26 21:13:09


Xls-small

Phu luc 10b DA_VTVL

Ngày gửi: 2013-12-05 05:24:10

Xls-small

Phu luc 9b DA_VTVL

Ngày gửi: 2013-12-05 05:23:46

Xls-small

Phu luc 8b DA_VTVL

Ngày gửi: 2013-12-05 05:23:23

Xls-small

Phu luc 5b DA_VTVL

Ngày gửi: 2013-12-05 05:22:50


Word-logo-small

Điều lệ trường trung học (mới)

Ngày gửi: 2011-03-30 10:21:22

Pdf-small

Hướng dẫn GV đánh giá kết quả...

Ngày gửi: 2010-12-27 21:20:06

Word-logo-small

Kế hoạch CT tháng 7-2010

Ngày gửi: 2010-07-12 21:40:55

Word-logo-small

QĐ của CTUBND Tỉnh về biên ch...

Ngày gửi: 2010-07-12 21:37:40